Profil zadavatele: KH TEBIS s.r.o.

  • Název: KH TEBIS s.r.o.
  • IČO: 47542713
  • Adresa:
    Puškinská 641
    28401 Kutná Hora
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kutnahora.cz/profile_display_5.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-022628

Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo - Náhrada ŘS M+R v OPS čp. 560 561 565 573 575 576 609 27.08.2021
Smlouva o dodávce tepelné energie 11.06.2021
Smlouva o dodávce tepelné energie 08.06.2021
Smlouva o dodávce tepelné energie 08.06.2021
Smlouva o dodávce tepelné energie 03.06.2021
Smlouva o dodávce tepelné energie 02.06.2021
Smlouva o dodávce tepelné energie 31.05.2021
Smlouva o dodávce tepelné energie 24.05.2021
Smlouva o dodávce tepelné energie 19.05.2021
Smlouva o dodávce tepelné energie 18.05.2021
Smlouva o dodávce tepelné energie 17.05.2021
Smlouva o dodávce tepelné energie 13.05.2021
Smlouva o dodávce tepelné energie 13.05.2021
Smlouva o dodávce tepelné energie 13.05.2021
Smlouva o dodávce elektřiny s převzetím závazku dodat elektřinu do elektrizační soustavy 14.02.2021
Příkazní smlouva V00515 06.01.2021
Smlouva o dodávce elektřiny s převzetím závazku dodat elektřinu do elektrizační soustavy 07.12.2020
Smlouva na dodávku elektřiny ze sítí VVN a VN 27.10.2020
Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí (NN) 27.10.2020
Smlouva o dílo 12.10.2020
1 2 3  ››