Veřejná zakázka: Krytý bazén a venkovní koupaliště Kutná Hora Klimeška – zpracování projektové dokumentace II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 475
Systémové číslo: P24V00000038
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-027738
Datum zahájení: 18.06.2024
Nabídku podat do: 19.07.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Krytý bazén a venkovní koupaliště Kutná Hora Klimeška – zpracování projektové dokumentace II
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektových dokumentací dle standardů služeb ČKAIT. Jedná se o provedení kompletních projekčních prací včetně inženýrské činnosti. Zajištění všech potřebných rozhodnutí včetně nabytí právní moci a zajištění jiných opatření orgánů veřejné správy či jiných úkonů umožňujících realizaci záměru pod názvem „Krytý bazén a venkovní koupaliště Kutná Hora Klimeška“ (dále též „stavba“) v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále též stavební zákon) včetně zastupování v příslušných řízeních.
Předmětem plnění je zejména:
• vypracování všech potřebných projektových dokumentací a zajištění vydání pravomocných správních rozhodnutí (případně zajištění účinných veřejnoprávních smluv nahrazujících správní rozhodnutí).
• Zpracování dokumentace pro zadání veřejné zakázky dle zákona 134/2016 Sb. ZZVZ
• vypracování všech potřebných projektových dokumentací pro provádění stavby (dále též „DPS“),
• Autorský dozor

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 14 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kutná Hora
 • IČO: 00236195
 • Poštovní adresa:
  Havlíčkovo náměstí 552/1
  28401 Kutná Hora
 • Název odboru: oddělení projektového řízení
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 646533

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kutnahora.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy