Veřejné zakázky města Kutné Hory

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Kutná Hora.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování lesní hospodářské osnovy Kutná Hora pro zařizovací obvod LHO KUTNÁ HORA Z.O. KÁCOV s platností od 1.1.2023 do 31.12.2032
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.10.2021 15.11.2021 10:00
Zimní stadion Kutná Hora – odstranění kondenzace vzdušné vlhkosti na střešní konstrukci hokejové haly
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.09.2021 04.10.2021 10:00
Předcházení vzniku bioodpadu ve městě Kutná Hora
nadlimitní Hodnocení 03.09.2021 06.10.2021 10:00
Navýšení separace odpadů ve městě Kutná Hora
nadlimitní Hodnocení 03.09.2021 06.10.2021 10:00
Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře – Úložný systém pro depozitář
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.08.2021 26.08.2021 10:00
Modernizace městského mobiliáře – přístřešky BUS
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.07.2021 10.08.2021 14:00
Školní jídelny Kutná Hora – nákup konvektomatů
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.07.2021 27.07.2021 11:00
Vybavení interiéru
nadlimitní Hodnocení 21.06.2021 23.07.2021 10:00
Knihovní nábytek
nadlimitní Hodnocení 21.06.2021 23.07.2021 10:00
Regály do depozitáře
nadlimitní Hodnocení 21.06.2021 20.08.2021 10:00
Dodávka mobiliáře - nábytek
nadlimitní Zadávání 21.06.2021
Bývalá cihelna - opravy sociálních zařízení v objektu administrativy
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.06.2020 10.07.2020 10:00
Rekonstrukce povrchů ulice Rudní a Uhelná Kutná Hora
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.09.2019 16.09.2019 10:00
Podpora cyklodopravy v Kutné Hoře
podlimitní Vyhodnoceno 17.04.2018 18.05.2018 10:00
Dodávka nábytku pro sportovní halu Klimeška
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.02.2018 27.02.2018 09:00
všechny zakázky