Veřejná zakázka: Krytý bazén a venkovní koupaliště Kutná Hora Klimeška – zpracování projektové dokumentace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 441
Systémové číslo: P24V00000005
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-004320
Datum zahájení: 23.01.2024
Nabídku podat do: 07.03.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Krytý bazén a venkovní koupaliště Kutná Hora Klimeška – zpracování projektové dokumentace
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektových dokumentací dle standardů služeb ČKAIT. Jedná se o provedení kompletní projekční a inženýrské činnosti a zajištění všech potřebných rozhodnutí včetně nabytí právní moci, zajištění jiných opatření orgánů veřejné správy či jiných úkonů umožňujících realizaci záměru pod názvem „Krytý bazén a venkovní koupaliště Kutná Hora Klimeška“ (dále též „stavba“) v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále též stavební zákon) včetně zastupování v příslušných řízeních.
Předmětem plnění je zejména:
• vypracování všech potřebných projektových dokumentací a zajištění vydání pravomocných správních rozhodnutí (případně zajištění účinných veřejnoprávních smluv nahrazujících správní rozhodnutí).
• Zpracování dokumentace pro zadání veřejné zakázky dle zákona 134/2016 Sb. ZZVZ
• vypracování všech potřebných projektových dokumentací pro provádění stavby (dále též „DPS“),
• Vypracování plánu organizace výstavby na základě studie a jeho následná úprava a dopracování dle vypracované projektové dokumentace pro realizaci stavby (dále též „POV“).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kutná Hora

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kutná Hora
 • IČO: 00236195
 • Poštovní adresa:
  Havlíčkovo náměstí 552/1
  28401 Kutná Hora
 • Název odboru: oddělení projektového řízení
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 646533

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kutnahora.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy