Veřejná zakázka: Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. TC ORP Kutná Hora

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 64
Systémové číslo: P17V00000050
Spisová značka: MKH/067580/2017
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-035360
Datum zahájení: 18.10.2017
Nabídku podat do: 03.11.2017 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. TC ORP Kutná Hora
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka provozního informačního systému, který bude složen z komponenty pro řízení dotací, grantů a individuálních žádostí, dále z komponenty pro standardizaci interní komunikace v rámci MěÚ Kutná Hora (sdílené kalendáře, úkoly, elektronická pošta, úložiště dokumentů atd.) a ze sjednocující komponenty Identity Management. Řešení je doplněno o infrastrukturní část, která zajistí zvýšení dostupnosti komunikačních a informačních systémů a vnitřní infrastruktury Města Kutná Hora. Předmět veřejné zakázky je ve smyslu § 35 rozdělen na 2 části:

Část I. – Infrastruktura, Identity Management a Groupware
Část II. – Aplikace Dotace, granty a individuální žádosti

Dodavatel může podat nabídku pouze na jednu část předmětu zakázky, nebo na více částí předmětu zakázky, vždy však na celou část. Každá z částí bude hodnocena odděleně. Není-li v zadávací dokumentaci výslovně uvedeno jinak, vztahují se požadavky zadavatele na každou z částí předmětu zakázky.

Podrobný popis předmětu zakázky je uveden v Příloze č. 1, která je tvořena souhrnem více dokumentů.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 642 465 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kutná Hora
 • IČO: 00236195
 • Poštovní adresa:
  Havlíčkovo náměstí 552/1
  28401 Kutná Hora
 • Název odboru: oddělení informatiky Městského úřadu Kutná Hora
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 646533

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kutnahora.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy