Profil zadavatele: Město Kutná Hora

  • Název: Město Kutná Hora
  • IČO: 00236195
  • Adresa:
    Havlíčkovo náměstí 552/1
    28401 Kutná Hora
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kutnahora.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 646533
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00236195

Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Objednávka - dodání vánoční výzdoby 19.10.2020
Objednávka podle telefonické nabídky 16.10.2020
Oprava povrchů komunikací v místní části Kaňk u Kutné Hory 15.10.2020
Terénní úpravy Sportovní hala Klimeška Kutná Hora 15.10.2020
Dohoda o ukončení 13.10.2020
Dohoda o ukončení nájemní smlouvy ze dne 19.7.2011 13.10.2020
Smlouva o výpůjčce 13.10.2020
Kupní smlouva 12.10.2020
Smlouva o zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti 12.10.2020
EZS + CCTV, Radnická 178, Kutná Hora 09.10.2020
Smlouva o dílo č. ZPSD-SRO-2020-0086 09.10.2020
Dodatek č.1 ke smlouvě o zajištění uměleckého vystoupení č. 05/2020 ze dne 30.3.2020 08.10.2020
Dodatek č. 2 k SOD ze dne 25.8.2020 08.10.2020
Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo - Opravy soc. zařízení v objektu bývalé cihelny ze dne 22.7.2020 06.10.2020
Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nemovitých věcí 05.10.2020
Dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce 05.10.2020
Objednávka č. 16/2020/OPPŠK 05.10.2020
ZUŠ Kutná Hora - nákup klavíru Yamaha 05.10.2020
Smlouva o dílo - VO, Za Biřictvím 02.10.2020
Objednávka - PD napojení VO 30.09.2020