Profil zadavatele: Město Kutná Hora

  • Název: Město Kutná Hora
  • IČO: 00236195
  • Adresa:
    Havlíčkovo náměstí 552/1
    28401 Kutná Hora
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kutnahora.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 646533
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00236195

Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Objednávka podle zaslané nabídky "Poptávka - notebooky, počítače, tiskárny" 29.02.2020
Smlouva o výpůjčce 27.02.2020
Opravná dohoda o poskytnutí dotace 25.02.2020
Opravná dohoda VPS o poskytnutí příspěvku 25.02.2020
Objednávka kamerové plošiny 24.02.2020
Smlouva o termínovaném vkladu 24.02.2020
Nájemní smlouva 21.02.2020
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB-služebnosti 21.02.2020
Realizace amfiteátru - Breüerovy sady, Kutná Hora 20.02.2020
Objednávka - úprava zdiva a jeviště v Parku pod Vlašským dvorem 14.02.2020
Smlouva o výpůjčce 14.02.2020
Smlouva o dodávce stravy 12.02.2020
Smlouva o provádění úklidových a domovních prací 11.02.2020
Smlouva o spolupráci 11.02.2020
Objednávka jídelních setů 10.02.2020
Smlouva o provádění úklidových a domovních prací 10.02.2020
Smlouva o dílo na servis a opravy výtahů 07.02.2020
Objednávka oprava podlahy - havarijní stav, Jungmannovo nám. 489 05.02.2020
Realizace přeložky distribuční sítě 05.02.2020
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 03.02.2020