Profil zadavatele: KH TEBIS s.r.o.

  • Název: KH TEBIS s.r.o.
  • IČO: 47542713
  • Adresa:
    Puškinská 641
    28401 Kutná Hora
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kutnahora.cz/profile_display_5.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-022628

Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dodávce tepelné energie 01.10.2020
73_Smlouva o dodávce tepelné energie 01.10.2020
Smlouva o sdužených službách dodávky plynu 07.02.2020
Smlouva o dodávce tepelné energie 14.01.2020
Smlouva o dodávávkách elektřiny z kogeneračních jednotek 30.12.2019
Smlouva o dodávce elektřiny z kogeneračních jednotek 30.12.2019
Smlouva o sdružených službách dodávky plynu 18.12.2019
Kupní smlouva 02.12.2019
Smlouva o sdružených službách dodávky plynu 15.08.2019
Smlouva o dílo 03.07.2019
Realizační smlouva č. 2 31.05.2019
Smlouva o dílo 31.05.2019
Příkazní smlouva 28.03.2019
Smlouva o výkonu funkce jednatele 13.03.2019
Smlouva o dodávce elektřiny (výkup elektřiny) 07.11.2018
Smlouva o dodávce elektřiny (výkup elektřiny) 07.11.2018
Smlouva o dílo 10.10.2018
Servisní smlouva na údržbu a servisní službu kogeneračních jednotek a související technologie 07.09.2018
Rámcová dohoda o dodávce kogeneračních jednotek (opravená) 29.06.2018
Realizační smlouva č.1 o dodávce, instatlaci záruční údržbě a servisu 2 KGJ v blokové plynové kotelně KH TEBIS, Kutná Hora - Hlouška 29.06.2018