Profil zadavatele: KH TEBIS s.r.o.

  • Název: KH TEBIS s.r.o.
  • IČO: 47542713
  • Adresa:
    Puškinská 641
    28401 Kutná Hora
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kutnahora.cz/profile_display_5.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-022628

Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dodávce elektřiny s převzetím závazku dodat elektřinu do elektrizační soustavy + Dodatek č. 1 15.11.2017
Smlouva o dodávce elektřiny s převzetím závazku dodat elektřinu do elektrizační soustavy Dodatek č. 1 15.11.2017
Smlouva o úvěru 16.09.2017
Smlouva o poskytování právních služeb 01.09.2017
Smlouva o dílo 23.05.2017
Výměna 2 kusů kogeneračních jednotek na kotelně Šipší 06.04.2017
Nákup automobilu pro dispečink 07.03.2017
Smlouva o odborné technické spolupráci a poradenské činnosti 26.01.2017
Smlouva o dodávce elektřiny v roce 2017 22.12.2016
Smlouva o údržbě zařízení Euroclean OXCL 01 06.12.2016
Smlouva o sdružených službách dodávky plynu 24.10.2016
Smlouva o odborné technické spolupráci a poradenské činnosti 05.09.2016
‹‹  1 2 3