Profil zadavatele: Město Kutná Hora

  • Název: Město Kutná Hora
  • IČO: 00236195
  • Adresa:
    Havlíčkovo náměstí 552/1
    28401 Kutná Hora
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kutnahora.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 646533
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00236195

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Modernizace veřejného osvětlení Kutná Hora – etapa Kouřimská Výzva č. NPO 2/2022, registrační číslo dotace 2182000458
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2023 12.07.2023 12:00
Kontejnery pro krizové centrum Sokolovna Malín
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2023 25.08.2023 10:00
Vybavení interiéru Sankturinovského domu v Kutné Hoře nábytkem
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2023 28.06.2023 11:00
„Restaurování vitráží, včetně nátěru truhlářských prvků oken ve Vlašském dvoře, Havlíčkovo náměstí 552“ Kutná Hora
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2023 22.06.2023 09:00
Specifické informační a komunikační systémy – kybernetická bezpečnost
nadlimitní Zadáno 05.05.2023 08.06.2023 10:00
Projektová dokumentace Kutná Hora Hlouška – 1.A.etapa regenerace
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2023 07.06.2023 12:00
Projektová dokumentace - revitalizace víceúčelového hřiště Hlouška
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2023 10.05.2023 09:00
Model stavebně historického vývoje Kutné Hory s videomappingem a mechatronikou
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2023 21.04.2023 11:00
Stavební úpravy bytu č. 2, U Jelena 489/12, Kutná Hora
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2023 17.05.2023 11:00
„Zhotovení projektové dokumentace na stavbu místní komunikace ulice Potoční v Kutné Hoře“
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2023 14.04.2023 09:30
Zhotovení AV náplní do expozice v Sankturinovském domě
nadlimitní Zadáno 13.03.2023 12.04.2023 11:00
Realizace expozice v Sankturinovském domě v Kutné Hoře
nadlimitní Zadáno 02.03.2023 06.04.2023 11:00
„Revitalizace hřbitova Kutná Hora – dokončení Technický dozor stavebníka“
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2023 01.03.2023 12:00
Opatření pro snížení ztrát soustavy CZT TEBIS a modernizace systému v Kutné Hoře
podlimitní Zadáno 20.02.2023 31.03.2023 10:00
Kutnohorské listy - tisk periodika včetně dodání na distribuční místa
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2022 05.12.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6  ››