Profil zadavatele: Město Kutná Hora

  • Název: Město Kutná Hora
  • IČO: 00236195
  • Adresa:
    Havlíčkovo náměstí 552/1
    28401 Kutná Hora
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kutnahora.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 646533
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00236195

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava střechy KD Lorec, Kutná Hora
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.08.2022 14.09.2022 11:00
Zavedení systému energetického managementu ve městě Kutná Hora
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.07.2022 08.08.2022 10:00
Zajištění úklidových prací v bytovém domě Školní 401 a Kollárova 590, Kutná Hora
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.06.2022 30.06.2022 11:00
Poskytování úklidových prací a služeb v objektu sportovní haly Klimeška
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2022 30.06.2022 11:00
Zpracování Změny č. 2 Územního plánu Kutná Hora
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2022 20.06.2022 11:00
Zimní stadion Kutná Hora - utěsnění konstrukcí
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2022 03.06.2022 10:00
KONCESE MALÉHO ROZSAHU: „Modernizace a provozování městského mobiliáře – přístřešků zastávek v Kutné Hoře“
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2022 07.06.2022 10:00
Nákup dopravního automobilu pro JSDH Kutná Hora – Malín a Dopravního automobilu s požárním přívěsem nákladním pro JSDH Kutná Hora - Poličany
podlimitní Zadáno 11.04.2022 02.05.2022 10:00
Sanace uhelny a kotelny, Štefánikova č.p.553,Kutná Hora
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.03.2022 14.04.2022 11:00
Úklid budov městského úřadu Kutná Hora
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2022 10.02.2022 10:00
„Kutná Hora - Karlov - chodník pro pěší“ – ISPROFOND 5217510458
VZ malého rozsahu Zadáno 29.11.2021 10.12.2021 08:00
Tisk periodika Kutnohorské listy včetně dodání na distribuční místa
VZ malého rozsahu Zadáno 25.11.2021 08.12.2021 10:00
Zpracování lesní hospodářské osnovy Kutná Hora pro zařizovací obvod LHO KUTNÁ HORA Z.O. KÁCOV s platností od 1.1.2023 do 31.12.2032
VZ malého rozsahu Zadáno 25.10.2021 15.11.2021 10:00
Navýšení separace odpadů ve městě Kutná Hora
nadlimitní Zadáno 03.09.2021 06.10.2021 10:00
Předcházení vzniku bioodpadu ve městě Kutná Hora
nadlimitní Zadáno 03.09.2021 06.10.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››