Profil zadavatele: Město Kutná Hora

  • Název: Město Kutná Hora
  • IČO: 00236195
  • Adresa:
    Havlíčkovo náměstí 552/1
    28401 Kutná Hora
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kutnahora.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 646533
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00236195

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup osobního motorového vozidla pro služební potřeby městské policie
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2019 11.11.2019 12:00
Zhotovení dokumentace ke stavebnímu povolení na chodníky ulic Gruntecká, Čáslavská a podél komunikace Kutná Hora-Poličany
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2019 29.07.2019 10:00
Rekonstrukce ulice Fučíkova Kutná Hora
podlimitní Zadáno 12.06.2019 11.07.2019 10:00
Zpracování dokumentace pro provádění stavby a vybavení interiéru Sankturinovského domu v Kutné Hoře
podlimitní Zadáno 13.05.2019 04.06.2019 10:00
Sportovní hala Klimeška - 3. etapa
podlimitní Zadáno 17.04.2019 24.05.2019 10:00
Podpora cyklodopravy v Kutné Hoře - cyklostezka Vrchlice "DPS"
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2019 05.03.2019 15:00
Návrh expozice v Sankturinovském domě v Kutné Hoře
podlimitní Zadáno 21.02.2019 15.03.2019 10:00
„Restaurování varhan v rámci projektu ‚Revitalizace NKP Vlašský dvůr‘“
VZ malého rozsahu Zadáno 19.11.2018 04.12.2018 10:00
Obnova krovu a střešního pláště budovy Hrádku čp.28 Barborská ulice
podlimitní Zadáno 29.10.2018 22.11.2018 09:00
Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) a výkon autorského dozoru v rámci projektu Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A. Komenského v Kutné Hoře
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2018 10.09.2018 15:30
Výměna velkých vápen UT3G J.Palacha, Kutná Hora
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2018 05.06.2018 11:00
Oprava opěrné zdi kolem chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře
podlimitní Zadáno 11.05.2018 31.05.2018 08:30
„Zabezpečení výstavby v rámci projektu ‚Revitalizace NKP Vlašský dvůr‘ – výkon technického dozoru investora“
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2018 21.05.2018 10:00
Provozní údržba hřiště UMT-3G v ulici Jana Palacha, Kutná Hora
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2018 04.05.2018 11:00
Podpora cyklodopravy v Kutné Hoře
podlimitní Vyhodnoceno 17.04.2018 18.05.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7  ››