Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Dohoda o vypořádání 12.10.2022
Dohoda o vypořádání 12.10.2022
Dohoda o vypořádání 12.10.2022
Dohoda o vypořádání 12.10.2022
Objednávka - oprava hráze rybníka nad Feldekovým mlýnem v k.ú. Bylany 12.10.2022
Dohoda o vypořádání 11.10.2022
Dohoda o vypořádání 11.10.2022
Dohoda o vypořádání 11.10.2022
Dohoda o vypořádání 11.10.2022
Objednávka výměny PVC, Benešova 638 11.10.2022
Kupní smlouva, nákup pozemků v k.ú. Kutná Hora, Sedlec u Kutné Hory 10.10.2022
Kupní smlouva se zřízením věcného práva předkupního a se zřízením věcného břemene-pozemky 10.10.2022
Složení finančních prostředků a listin do úschovny (ke KS 41-OSM-PAP-2022, pozemky) 10.10.2022
Smlouva na zajištění a organizaci Sedlecké pouti 2023 10.10.2022
Smlouva o úschově peněz ke kupní smlouvě 42_OSM_PAP_2022 (výkup pozemků) 10.10.2022
Oprava střechy KD Lorec. U Lorceč.p.57, Kutná Hora 07.10.2022
MŠ Trebišovská Kutná Hora - zpracování žádosti o podporu 05.10.2022
Objednávka - Oprava rozvodů elektroinstalace 04.10.2022
Obnova kamenné ohradní zdi, U Lazara 22, Kutná Hora 03.10.2022
Smlouva o provádění úklidových a domovnických prací 03.10.2022