Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o zajištění výuky angličtiny pro pracovníky MěÚ Kutná Hora 09.09.2020
Smlouva o dílo - Sanace odvalu dolu Šafary 02.09.2020
Stavební úpravy bytu č. 31, U Havírny 921, Kutná Hora 01.09.2020
Plán dopravní obslužnosti Kutná Hora 31.08.2020
Obědnávka repasovaného šlehacího a hnětacího stroje 30.08.2020
Oprava šlehacího a hnětacího stroje 30.08.2020
Obědy dětem 28.08.2020
SOD - Sestava obytných kontejnerů pro přespání osob bez domova a nízkoprahové denní cetrum 25.08.2020
Objednávka dodání hlasovacích lístků pro volby 10/2020 24.08.2020
Objednávka na opravu a montáž oplocení v areálu Olympia 21.08.2020
Objednávka na servisní a revizní práce na chladicím zařízení 13.08.2020
Breuerovy sady v Kutné Hoře - úpravy 11.08.2020
Objednávka na bourání části stěny, vyčištění sklepu od fekálií 11.08.2020
Objednávka na statické zabezpečení skladu 11.08.2020
Objednávka na stínící techniku v KD Lorec 11.08.2020
DSP Parkoviště autobusů Sedlec 07.08.2020
PD Skatepark Klimeška Kutná Hora 07.08.2020
Smlouva o realizaci překládky sítě el. komunikací - Cyklostezka Vrchlice 05.08.2020
Smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace 04.08.2020
Objednávka podle zaslané nabídky „Poptávka - počítače, monitory“ 03.08.2020