Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Kupní smlouva, prodej bytové jednotky 658/3 v k.ú. Kutná Hora 07.09.2021
Kupní smlouva, prodej bytové jednotky 658/4 v k.ú. Kutná Hora, ul. Puškinská 07.09.2021
Kupní smlouva, prodej bytové jednotky 658/5 v k.ú. Kutná Hora, ul. Puškinská 07.09.2021
Kupní smlouva, prodej bytové jednotky 658/6 v k.ú. Kutná Hora,ul. Puškinská 07.09.2021
Kupní smlouva, prodej bytové jednotky 658/8 v k.ú. Kutná Hora, ul. Puškinská 07.09.2021
Objednávka na provedení periodické údržby a rekonzervaci sochy sv. Václava, Václavské náměstí v Kutné Hoře 07.09.2021
Objednávka - Výměna plynového stac. kondenzačního ohřívače vody 245l 24 Kw 01.09.2021
Objednávka - oprava kanalizačních svodů - havarijní stav, byt č. 29, Trebišovská 609 31.08.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - 2021- Dedeman 31.08.2021
Smlouva o dílo - Náhrada ŘS M+R v OPS čp. 560 561 565 573 575 576 609 27.08.2021
Kupní smlouva se zřízením věcného práva předkupního, prodej p.č. 127/5 k.ú. Neškaredice 26.08.2021
Dohoda o zajištění celoroční údržby pozemku 24.08.2021
Smlouva o dílo - Náhrada řídícího systému MaR čp.560,561,565,573,575,576,609 24.08.2021
Smlouva o vypořádání závazků č. 6350429980 24.08.2021
Objednávka podle nabídky „Nabídka PO101225805 PWP DELL R740 SUB 2021“ 23.08.2021
Objednávka - provoz WC Kutná Hora - září 2021 23.08.2021
Smlouva o dílo "škrabárna brambor ŠJ 17.list." 18.08.2021
Kupní smlouva, prodej dílu "a" p.č. 3646/1 a prodej dílu "b" p.č. 3647 k.ú. KH 16.08.2021
Smlouva o dílo "oplocení MŠ 17.listopadu KH" 16.08.2021
Smlouva o dílo "oprava soc.zař.MŠ Malín 16.08.2021