Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Kupní smlouva, prodej p.č. 3941/7 v k.ú. Kutná Hora 21.12.2021
Kupní smlouva se zřízením věcného práva předkupního, Pod Školou 167 Malín 21.12.2021
Kupní smlouva se zřízením zástavního práva předkupního, prodej budovy Pod Školou č.p. 167 Malín a pozemků p.č. 1,2, 3, 4 v k.ú. Malín; 21.12.2021
Smlouva o dílo č. 1/2022 Tisk periodika Kutnohorské listy včetně dodání na distribuční místa 20.12.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol Kutná Hora 20.12.2021
Výstavba chodníku Gruntecká, Kutná Hora - žádost o dotaci 20.12.2021
„Zpracování lesní hospodářské osnovy Kutná Hora pro zařizovací obvod LHO KUTNÁ HORA z.o. KÁCOV s platností od 1.1.2023 do 31.12.2032“ 20.12.2021
Smlouva o výpůjčce; užívání nebyt.prostor Nádražní 211, Kutná Hora 17.12.2021
Objednávka dle nabídky -výstroj strážníků MP 16.12.2021
Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře - technický gestor expozice 16.12.2021
Sankturinovský dům v K.Hoře - vytvoření grafického díla 16.12.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci - Sparta Kutná Hora, z.s. 16.12.2021
Rámcová smlouva na zabezpečení veřejně prospěšných služeb v Kutné Hoře 13.12.2021
Koordinátor BOZP - ZS Kutná Hora - odstranění vzdušné vlhkosti na střešní konstrukci 12.12.2021
Administrace realizace projektu Revitalizace NKP Vlašský dvůr v Kutné Hoře 09.12.2021
Administrace realizace Revitalizace NKP Vlašský dvůr v Kutné Hoře 09.12.2021
Dohoda o ukončení nájemní smlouvy; nebyt.prostory Vladislavova ul.373, Kutná Hora 09.12.2021
LED obrazovky - hala Klimeška - servis 08.12.2021
Čáslavská ul. v Kutné Hoře - PD pro povolení stavby 07.12.2021
Objednávka nad 50 tis. Kč - vybavení pro JSDH 06.12.2021