Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Příkazní smlouva - výkon technického dozoru stavebníka „Kutná Hora – Karlov – chodník pro pěší“ 24.05.2022
Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod 24.05.2022
Smlouva o spolupráci 23.05.2022
Smlouva o umístění a provozování kontejnerů 23.05.2022
Smlouva o zříz. VB- služebnosti č. IZ-12-6002096/VB/001, KH Opletalova, parkoviště 23.05.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 23.05.2022
Objednávka - Zpracování studie rekonstrukce 3 bytových domů Benešova 402,403 a Školní 400 19.05.2022
Smlouva o vypořádání závazků,; čtvrtletní paušál od 1.1.2021, Střelecká 617 K.Hora 19.05.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Města Kutná Hora 19.05.2022
Smlouva o zřízení služebnosti na pozemky v k.ú. Malín, Nové Dvory, Sedlec u Kutné Hory,; "Realizace optického projení objektů ČRa Kaňk- Mero Malín" 17.05.2022
Studna Hetlín - zhotovení 12.05.2022
Dodávka vnitřního vybavení MŠ Trebišovská 11.05.2022
Kutná Hora - Karlov - chodník pro pěší - řízení projektu 10.05.2022
Kupní smlouva elektrická pánev ŠJ Ben. 09.05.2022
Objednávka - Renovace parket, Rytířský sál Vlašského dvora 09.05.2022
Smlouva o reklamní spolupráci 2022 09.05.2022
Smlouva o vypořádání závazků 09.05.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - 2022 - Ortenova Kutná Hora 05.05.2022
Rekonstrukce semaforu - Masarykova ul. Kutná Hora 04.05.2022
Objednávka - vypracování projektové dokumentace na opravu kanalizace v Pacákových sadech v Kutné Hoře 03.05.2022