Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Objednávka-herní prvek+tabule MŠ Sedlec 02.11.2023
Objednávka-herní prvky Ben.II 02.11.2023
Objednávka tisku brožur Kutná Hora a okolí, německo-holandská mutace 31.10.2023
Objednávka vypracování dokumentace investičního záměru "Rekonstrukce a rozšíření školní jídelny a kuchyně ZŠ Žižkov Kutná Hora" 31.10.2023
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva stavby; tribuna 30.10.2023
Objednávka č.53_ dodávka a montáž datového systému v budově Radnická 178 27.10.2023
Smlouva o spolupráci a poskytnutí investičního příspěvku_DVORNÍ VESTAVBA BD NA RŮŽKU 26.10.2023
Objednávka instalace nového kondenzačního plynového kotle vč. zapojení v areálu Sparta, U Lorce 59, Kutná Hora 24.10.2023
Objednávka - Zpracování prováděcího projektu - stavební úpravy bytu č.1, Václavské nám. 183, Kutná Hora 24.10.2023
Vybudování základů pro kontejnery k akci Technické zázemí pro odstraňování důsledků ekologických a přírodních katastrof 23.10.2023
Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti vjezdu a průjezdu 16.10.2023
Pojistná smlouva na pojištění majetku Města KH, hospodářských rizik, živelné pohromy a vandalismu 13.10.2023
Smlouva o dílo - Zpracování energetického auditu pro Město Kutná Hora 13.10.2023
SoD - Servis výtahů a odstraňování poruch - Sankturinovský dům, č.p. 377/5, Palackého náměstí, Kutná Hora 13.10.2023
Kupní smlouva, prodej bytové jednotky 576/26 ulice Nádražní, Kutná Hora 12.10.2023
Objednávka - vrata Malín - Málek 11.10.2023
Kontejnery pro krizové centrum Sokolovna Malín 09.10.2023
Smlouva o zřízení VB služebnosti, č.21001_VB_1_FTTH_000_2023, pozemky Šipší 09.10.2023
Smlouva o zříz. VB, služebnosti 21001_VB_2_FTTH_000_2023, pozemky Šipší 09.10.2023
Dohoda o narovnání smluvních vztahů 05.10.2023