Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
PD - Stezka pro chodce a cyklisty KH - Poličany 01.09.2023
Smlouva o využití sportoviště ve sportovní hale BIOS Kutná Hora 01.09.2023
Smlouva o využití sportoviště ve sportovní hale BIOS Kutná Hora - ZŠ TGM Kutná Hora 01.09.2023
Unikom, a.s., Dodatek č.1 k Rámcové kupní smlouvě 01.09.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, Domácí hospic srdcem, z. ú. 01.09.2023
Místo pro přecházení Kaňkovská - Kutná Hora 31.08.2023
Objednávka - dodávka kuchyňské linky, byt č. 9, Čelakovského 388, Kutná Hora 31.08.2023
Smlouva o spolupráci při provozování stolního fotbálku v hale Klimeška 31.08.2023
Smlouva o využití sportoviště ve sportovní hale BIOS Kutná Hora - TJ SPARTA Kutná Hora, z.s. 31.08.2023
Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení - Munipolis s.r.o. - Mobilní rozhlas 30.08.2023
Objednávka - Olympie dopadová plocha hřiště workout - Panuj Hoře 2023 30.08.2023
Kupní smlouva, prodej části pozemku p.č. 597/2 k.ú. Kutná Hora 29.08.2023
Smlouva o využití sportoviště ve sportovní hale BIOS Kutná Hora - FBC Kutná Hora - florbalový oddíl z.s. 29.08.2023
Objednávka malování MŠ Ben.I 28.08.2023
Objednávka malování MŠ 17.list. 28.08.2023
Objednávka opravy elektrorozvodů v kuchyni, Kremnická 98/8, 284 01 Kutná Hora 26.08.2023
Objednávka - oplocení skateparku u haly Klimeška Kutná Hora 25.08.2023
Darovací smlouva, darování spoluvlastnického podílu id 4/5 budovy č.p. 198, KH-Karlov 24.08.2023
Smlouva o dílo - defektoskopie stožárů veřejného osvětlení 24.08.2023
Kupní smlouva - prodej technologie TS KH_0954 Sedlec - Požární zbrojnice 22.08.2023