Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Dodatek č.2 ke smlouvě o nakládání s odpadem č. S/22301719/001/2021/ŽO, AVE CZ s.r.o. 04.10.2023
Objednávka č.49_VNS_23_osobní automobil s tažným zařízením 04.10.2023
Smlouva o výpůjčce, výpůjčka pozemku p.č. 1936 v k.ú. Kutná Hora 04.10.2023
Objednávka - dodání vánoční výzdoby 2023 03.10.2023
Objednávka - Výměna PVC v kancelářích městského úřadu, Radnická 178 03.10.2023
Objednávka-oprava a údržba zahr.prvků 02.10.2023
Objednávka - přemístění BUS přístřešku Neškaredice 02.10.2023
Objednávka úklidu prostor haly BIOS v Kutné Hoře 29.09.2023
Objednávka č. 46/VNS/23 - nákup dveřních tabulek, hliníkových lamelových panelů a instalaci informačního systému v budově Václavské náměstí 182 27.09.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 27.09.2023
Objednávka - výměna domovních telefonů - Puškinská 651-653, Masarykova 343 26.09.2023
Smlouva o dílo - Vybudování veřejného osvětlení v části ulice Na Provaznici 26.09.2023
Dohoda o poskytování právní služby 25.09.2023
Smlouva o dílo - Krytý bazén a venkovní koupaliště Kutná Hora Klimeška - zpracování architektonické studie 25.09.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na pokrytí nákladů spojených s projektem venkovního florbalového hřiště u haly Klimeška 25.09.2023
Smlouva o dodávkách potravin, Vladimír Hrbek-řeznictví a uzenářství 24.09.2023
Dohoda o narovnání - škodní událost 21.09.2023
Rámcová smlouva o zajištění servisu a oprav vozidel a zajištění dalších doplňkových služeb 21.09.2023
Sankturinovský dům v Kutné Hoře - nákup řezačky paspart 20.09.2023
Sankturinovský dům v Kutné Hoře - nákup závěsného systému na obrazy 20.09.2023