Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Objednávka - Nákup nábytku a matrací, Trebišovská 609 02.05.2022
Nájemní smlouva, pronájem prostor sloužících k podnikání, Havlíč.nám. 552/1 29.04.2022
Smlouva o dílo "Herní terasa MŠ Malín" 29.04.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2022 - Život Plus, z.ú. 29.04.2022
DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ BEZDŮVODNÉHO OBOHACENÍ 26.04.2022
Smlouva o dílo - stavba: Oprava části povrchu komunikace v ulici U Radnice - Kutná Hora 26.04.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2022 - Digno (důstojnost) z.s. 22.04.2022
Nájemní smlouva, umístění antény na střechu budovy, na pozemku 736/2 Sedlec u KH 20.04.2022
Objednávka geometrického plánu, pozemky v ulici pod Tratí, Kutná Hora 19.04.2022
PD - Krupičkova ul. Kutná Hora 14.04.2022
Smlouva o výpůjčce; výpůjčka části pozemku p.č. 3341 v k.ú. Kutná Hora 14.04.2022
Smlouva o provozování veřejných WC v ulici Libušina, v Pacákových sadech, v Breüerových sadech, v ulici Zámecká a na autobusovém nádraží v ulici Waldhauserova 13.04.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2022 Cesta životem bez bariér, z.s. 12.04.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2022 Prostor plus o.p.s. 12.04.2022
Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpad.vod č. SML-2014-400-001039, Cihlářská 17 08.04.2022
Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpad.vod č. SML-2022-400-000495, Husova 145 08.04.2022
Objednávka dlažba Plavecký bazén 07.04.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - 2022 - Mozaika - Kaňk z. s._II. část 05.04.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - 2022 - Nadace Kutná Hora -památka UNESCO_II. část 05.04.2022
Smlouva o dílo Výměna sřešní 01.04.2022