Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Dodatek č.2 ke smlouvě o nakládání s odpadem 18.12.2023
Kupní smlouva - JAROSLAV KOLÉŠEK: Misionář - Jestřáb, 2019, litý bronz, patinovaný, rozměry 100 x 49 x 80 cm 15.12.2023
Kupní smlouva - JIŘÍ PLIEŠTIK: Ze zášeří, 1987, litý bronz, patinovaný, výška 195 cm 14.12.2023
Dodatek č. 9 k Nájemní smlouvě, pronájem nebyt.prostor 13.12.2023
Objednávka č.58_23_VNS_RENTEL_e-learningových kurzů_software aplikace Personalista 13.12.2023
Objednávka - projekční práce na odkanalizování Vlašského dvora v Kutné Hoře 12.12.2023
Dodatek č. 12 k nájemní smlouvě, pronájem nebyt.prostor 08.12.2023
Kupní smlouva-nákup osobního automobilu Škoda Karoq pro MP 06.12.2023
Objednávka na opravu a servisní práce při havarijním zásahu na chladícím zařízení a tepelném čerpadlu strojovny ZS Kutná Hora dle cenové nabídky číslo NAB-2023-02-000217SE 06.12.2023
Objednávka opravy kompresoru a servisní práce při havarijním zásahu na chladícím zařízení a tepelném čerpadlu strojovny ZS Kutná Hora dle cenové nabídky číslo NAB-2023-02-000215SE 06.12.2023
Zádlažba dvora čp. 56 náměstí Národního odboje 06.12.2023
SoD - Výměna oken, KD Lorec, U Lorce57, Kutná Hora 05.12.2023
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o užití, implementaci a provozní podpoře informačního systému HELIOS Fenix č. F-21-00039 01.12.2023
Nájemní smlouva, pronájem nebyt.prostor, Cihlářská 477 Kutná Hora 30.11.2023
Smlouva o dodávce vody a odvádění odpad.vody, Neškaredice 81 30.11.2023
Smlouva o poskytování licencí, VIS Plzeň 30.11.2023
Dodávka a montáž inteligentního rozvaděče VO - oprava chodníků Gruntecká 28.11.2023
Dodávka zobrazovacích zařízení - Sankturinovský dům v Kutné Hoře 28.11.2023
„Stavební úpravy bytu č. 9, Komenského náměstí 69, Kutná Hora – Vnitřní Město“ 28.11.2023
Smlouva o budoucí smlouvě o zříz. VB a dohoda o umístění stavby IE-12-6011425/VB1 27.11.2023