Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Objednávka - Oprava havárie vodoinstalace Puškinská 651-653 18.01.2022
Objednávka - Tablety iPad Air 12.01.2022
Kupní smlouva, výkup pozemků p.č. 17/7, 17/9, 19/1, 19/5 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory 10.01.2022
Objednávka č. 1/2022 10.01.2022
Objednávka - uložení odpadu 200303 uliční smetky 10.01.2022
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 05.01.2022
Gruntecká ul. v Kutné Hoře - dopracování PD 31.12.2021
Kupní smlouva MKH/081898/2022 21.12.2021
Kupní smlouva, prodej p.č. 3941/7 v k.ú. Kutná Hora 21.12.2021
Kupní smlouva se zřízením věcného práva předkupního, Pod Školou 167 Malín 21.12.2021
Kupní smlouva se zřízením zástavního práva předkupního, prodej budovy Pod Školou č.p. 167 Malín a pozemků p.č. 1,2, 3, 4 v k.ú. Malín; 21.12.2021
Smlouva o dílo č. 1/2022 Tisk periodika Kutnohorské listy včetně dodání na distribuční místa 20.12.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol Kutná Hora 20.12.2021
Výstavba chodníku Gruntecká, Kutná Hora - žádost o dotaci 20.12.2021
„Zpracování lesní hospodářské osnovy Kutná Hora pro zařizovací obvod LHO KUTNÁ HORA z.o. KÁCOV s platností od 1.1.2023 do 31.12.2032“ 20.12.2021
Smlouva o výpůjčce; užívání nebyt.prostor Nádražní 211, Kutná Hora 17.12.2021
Objednávka dle nabídky -výstroj strážníků MP 16.12.2021
Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře - technický gestor expozice 16.12.2021
Sankturinovský dům v K.Hoře - vytvoření grafického díla 16.12.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci - Sparta Kutná Hora, z.s. 16.12.2021