Profil zadavatele: Město Kutná Hora

  • Název: Město Kutná Hora
  • IČO: 00236195
  • Adresa:
    Havlíčkovo náměstí 552/1
    28401 Kutná Hora
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kutnahora.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 646533
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00236195

Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo - Defektoskopie stožárů veřejného osvětlení 26.08.2022
Smlouva o veřejném provedení uměleckého výkonu 24.08.2022
Smlouva o dodávce a odvádění odpadních vod SML_2022_400_000943, Jana Zajíce na p.č. 795/2 Sedlec u KH 23.08.2022
Smlouva o zřízení věcného břemene, pozemky, smlouva 7700102521_1/VB 23.08.2022
Kupní smlouva, prodej pozemku p.č.4281/6 v k.ú. Kutná Hora 22.08.2022
Objednávka praní prádla od 15.8.-31.12.2022 pro sportovní halu Klimeška Kutná Hora 15.08.2022
Smlouva o dodávce tepelné energie, Charita, Trebišovská 611, Kutná Hora 15.08.2022
Smlouva o poskytování úklidových služeb v hale Klimeška Kutná Hora 12.08.2022
Smlouva o budoucí smlouvě o zříz. věcného břemene a dohoda o umístění stavby na pozemcích v k.ú. Kutná Hora (ul.Husitská, Vozatajská, Partyzánská) 11.08.2022
Sankturinovský dům v Kutné Hoře - realizace fresek 08.08.2022
Kupní smlouva, prodej pozemků pod Tratí 4280/44, 4281/4, 4282/8, 4283/115 05.08.2022
Smlouva o zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti (památník u Jezuitské koleje) 05.08.2022
Objednávka - modernizace rozvaděče 01.08.2022
Objednávka - Obnova protipožárního nátěru, Spolkový dům, Lierova 146, Kutná Hora 01.08.2022
Objednávka úklidových prací 1-31.8.2022 pro sportovní halu Klimeška Kutná Hora 01.08.2022
Smlouva o poskytování úklidových služeb 01.08.2022
Objednávka - Havarijní oprava střechy po pádu stromu 28.07.2022
PD pro provedení stavby Rekonstrukce komunikací Sedlecká a Mezibranská v Kutné Hoře 27.07.2022
Koncesní smlouva na provozování městského mobiliáře 21.07.2022
Smlouva o dílo: Změna č. 2 Územního plánu Kutná Hora včetně tzv. úplného znění 21.07.2022