Profil zadavatele: Město Kutná Hora

  • Název: Město Kutná Hora
  • IČO: 00236195
  • Adresa:
    Havlíčkovo náměstí 552/1
    28401 Kutná Hora
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kutnahora.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 646533
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00236195

Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Stavební úpravy okolí sportovního areálu Klimeška, Kutná Hora 29.06.2022
Nájemní smlouva, nebyt.prostory Puškinská 206 28.06.2022
Kutná Hora - Karlov - chodník pro pěší - výkon autorského dozoru 27.06.2022
Objednávka -č. 03/2022/OŠK - Kytara 2022 - ubytování a stravování 27.06.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2022 27.06.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2022 27.06.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2022 27.06.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2022 27.06.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2022 27.06.2022
Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře - výtah 20.06.2022
Nájemní smlouva, nebyt.prostory Benešova 632, Kutná Hora 17.06.2022
K.Hora - Žižkov - chodník v Táborské ulici - stavba 14.06.2022
Smlouva o dílo _oprava ulice Krupičková Kutná Hora 14.06.2022
Dohoda o umístění a provozování kontejnerů ELEKTROWIN 13.06.2022
Kupní smlouva Nákup dopravního automobilu pro JSDH Kutná Hora Malín 13.06.2022
Kupní smlouva Nákup dopravního automobilu s požárním přívěsem nákladním pro JSDH Kutná Hora Poličany 13.06.2022
Smlouva o zajištění spolupráce - 26. setkání hornických měst a obcí ČR 09.06.2022
Smlouva o právu užívání aplikace ECONIT - podlicenční smlouva 07.06.2022
Smlouva o zpracování osobních údajů prostřednictví aplikace ECONIT 07.06.2022
Výměna elektroinstalace, byt č. 1, Česká 242, Kutná Hora 01.06.2022