Profil zadavatele: Město Kutná Hora

  • Název: Město Kutná Hora
  • IČO: 00236195
  • Adresa:
    Havlíčkovo náměstí 552/1
    28401 Kutná Hora
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kutnahora.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 646533
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00236195

Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Objednávka - Restaurování poškozených vitrážových výplní 20.07.2022
Smlouva o výpůjčce, výpůjčka nebyt.prostor v Trebišovská 611, Kutná Hora 20.07.2022
Smlouva o podmínkách využití exteriérů města Kutná Hora a interiérů objektu č.p. 552,Kutná Hora 19.07.2022
Kupní smlouva, prodej pozemků 4280/45 a 4281/7 v k.ú. Kutná Hora 18.07.2022
Objednávka - Výměna systému domovních videotelefonů 18.07.2022
Rekonstrukce VO ulic Mezibranská a Sedlecká 15.07.2022
Kupní smlouva, prodej pozemků pod Tratí 14.07.2022
Kupní smlouva, prodej pozemků pod Tratí, p.č. 4280/42, 4282/6, 4283/116 k.ú. Kutná Hora 14.07.2022
Kupní smlouva, prodej pozemků pod Tratí. 4280/43, 4282/7, 4283/113 k.ú. Kutná Hora 14.07.2022
Objednávka servisních a revizních prací na chladícím zařízení a tepelném čerpadlu strojovny zimního stadionu Kutná Hora 14.07.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Sparta Kutná Hora, z.s. na pokrytí ztráty hospodaření organizace za uplynulý kalendářní rok 2021-10/2022 14.07.2022
Kupní smlouva, prodej pozemku p.č. 4281/1, k.ú. Kutná Hora 07.07.2022
Smlouva o budoucí smlouvě darovací - kamenná zed na pozemku p.č. 9/3 Kutná Hora 07.07.2022
Smlouva o smlouvě budoucí darovací, darování kamenné zdi s brankou, na pozemku p.č. 9/3 KH 07.07.2022
Objednávka - dodání 8 ks parkových laviček Portiqoa, Breüerovy sady 01.07.2022
OBJEDNÁVKA - MŠ Trebišovská Kutná Hora - bezbariérový vstup 01.07.2022
Zimní stadion Kutná Hora - utěsnění konstrukcí 01.07.2022
Kutná Hora - Šipší - vodovodní přípojka pro mlžítko - stavba 30.06.2022
Smlouva o dílo_Kulturní dům Lorec – demontáž a montáž podhledů 30.06.2022
Technický dozor stavebníka - Oprava Krupičkovy ul., Kutná Hora 30.06.2022