Profil zadavatele: Město Kutná Hora

  • Název: Město Kutná Hora
  • IČO: 00236195
  • Adresa:
    Havlíčkovo náměstí 552/1
    28401 Kutná Hora
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kutnahora.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 646533
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00236195

Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o koordinaci veřejné hromadné dopravy č. 3 31.05.2022
Objednávka - zakrytí rozvodů teplé vody - Puškinská 651-653 30.05.2022
Smlouva o dílo - stavba: Oprava povrchu komunikace v části ul. Potoční - Kutná Hora 30.05.2022
Dohoda o vypořádání závazků; vypracování studie ohroženého území zvláštní povodní u rybníku Vidlák 26.05.2022
Objednávka - dětská hřiště - Panuj Hoře 2022 26.05.2022
Objednávka - dětská hřiště - Panuj Hoře 2022 26.05.2022
Objednávka - Panuj Hoře 2022 26.05.2022
Objednávka zhotovení přístřešku - areál Olympia 26.05.2022
Smlouva o poskytování bankovních a dalších služeb 25.05.2022
Příkazní smlouva - výkon technického dozoru stavebníka „Kutná Hora – Karlov – chodník pro pěší“ 24.05.2022
Smlouva o zřízení a vedení běžného investičního účtu BIUS/0001//01/00236195 24.05.2022
Smlouva o spolupráci 23.05.2022
Smlouva o umístění a provozování kontejnerů 23.05.2022
Smlouva o zříz. VB- služebnosti č. IZ-12-6002096/VB/001, KH Opletalova, parkoviště 23.05.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 23.05.2022
Objednávka - Zpracování studie rekonstrukce 3 bytových domů Benešova 402,403 a Školní 400 19.05.2022
Smlouva o vypořádání závazků,; čtvrtletní paušál od 1.1.2021, Střelecká 617 K.Hora 19.05.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Města Kutná Hora 19.05.2022
Smlouva o zřízení služebnosti na pozemky v k.ú. Malín, Nové Dvory, Sedlec u Kutné Hory,; "Realizace optického projení objektů ČRa Kaňk- Mero Malín" 17.05.2022
Studna Hetlín - zhotovení 12.05.2022