Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Sparta Kutná Hora, z.s. 23.03.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Sparta Kutná Hora, z.s. 23.03.2021
Kupní smlouva 18.03.2021
Objednávka - PD Neškaredice, Perštejnec 18.03.2021
Dodatek č. 2 k Servisní smlouvě ze dne 20.3.2019 17.03.2021
Rekonstrukce chodníků Masarykova ulice - výkon autorského dozoru 15.03.2021
Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře 11.03.2021
Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře - BOZP 11.03.2021
Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře - TDI 11.03.2021
Smlouva o sběru odpadu 11.03.2021
Objednávka podle zaslané nabídky "Poptávka - notebooky, brašny, myši, WIFI" 09.03.2021
Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu nemovité věci 05.03.2021
ZUŠ - Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku 28.02.2021
Dohoda o poskytování náhr.plnění v roce 2021 19.02.2021
Napájení kabelového vedení VO - cyklostezky Vrchlice v Kutné Hoře 17.02.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 17.02.2021
ZUŠ - Smlouva o užití, implementaci a provozní podpoře informačního systému HELIOS Fenix 17.02.2021
Smlouva o dodávce stravy 15.02.2021
Smlouva o dodávce elektřiny s převzetím závazku dodat elektřinu do elektrizační soustavy 14.02.2021
Smlouva o podmínkách využití exteriérů města Kutná Hora i interiérů 11.02.2021