Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo - Optické práce a instalace v Kutné Hoře 30.10.2020
Dodatek č. 6 ke smlouvě o využívání sportoviště ze dne 16.5.2011 29.10.2020
Nájemní smlouva 27.10.2020
Smlouva na dodávku elektřiny ze sítí VVN a VN 27.10.2020
Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí (NN) 27.10.2020
Údržba věžních hodin 22.10.2020
Objednávka č. 08/2020/OPPŠK 19.10.2020
Objednávka č. 08/2020/OPPŠK 19.10.2020
Objednávka č. 09/2020/OPPŠK 19.10.2020
Objednávka č. 17/2020/OPPŠK 19.10.2020
Objednávka - dodání projektoru 19.10.2020
Objednávka - dodání vánoční výzdoby 19.10.2020
Objednávka podle telefonické nabídky 16.10.2020
Oprava povrchů komunikací v místní části Kaňk u Kutné Hory 15.10.2020
Terénní úpravy Sportovní hala Klimeška Kutná Hora 15.10.2020
Dohoda o ukončení 13.10.2020
Dohoda o ukončení nájemní smlouvy ze dne 19.7.2011 13.10.2020
Smlouva o výpůjčce 13.10.2020
Kupní smlouva 12.10.2020
Smlouva o dílo 12.10.2020